ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 192 ตำแหน่งงาน
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • วิศวกรรม(อุตสาหการ, Supply Chain, & Logistic)
  • สถิติ(โดยเฉพาะประยุกต์),เศรษฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ
  • บริหารงาน Demand และ Supply / การวางแผนการผลิต
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • กำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการติดตามผลตอบแทนการลงทุน
  • ประเมินสมมติฐานการลงทุน Energy ในและต่างประเทศ
  • คะแนน TOEIC มากกว่า 700
  SCB TECH X CO., LTD.'s banner
  SCB TECH X CO., LTD.'s logo
  จตุจักร
  • Develop the advanced analytics solutions
  • Delivering customer and business insights
  • Hybrid work & Flexi working hours
  Progress Service Support Co., Ltd.'s banner
  Progress Service Support Co., Ltd.'s logo
  เมืองนนทบุรี
  • วิเคราะห์และสรุปข้อมูล
  • ดำเนินการรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ จัดทำรายงาน
  • จัดทำข้อมูลสนับสนุนด้านการประเมินผลงาน
  Kasikorn Leasing Co., Ltd.'s banner
  Kasikorn Leasing Co., Ltd.'s logo
  พญาไท
  • Experience in MIS, Data Management
  • ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
  • Qlik Sense, QlikView
  ถัด ไป