ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-25 จาก 25 ตำแหน่งงาน
  Eastern Energy Plus Co., Ltd.'s banner
  Eastern Energy Plus Co., Ltd.'s logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การเงินหรือเศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ด้านวิเคราะห์ข้อมูลและการเงิน
  • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและการศึกษาความเป็นไปได้