• กำหนดนโยบายและวางแผนด้านระบบบัญชี-การเงิน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 5 ปี

11-Dec-18

 

Applied
 • controlling duties related to planning, performanc
 • development of company performance reports, analys
 • Collaborating / Support local & global team

11-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree majoring in Finance & Accounting
 • At least 4-6 years experience in Finance
 • Strong computer skills MS Office (Excel)

10-Dec-18

 

Applied
 • Responsible manufacturing cost planning/control
 • High proficiency in operating spreadsheet
 • 7 years up with Cost Accounting /Auditing

30-Nov-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่