ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 93 ตำแหน่งงาน
  Nok Airlines Public Company Limited's banner
  Nok Airlines Public Company Limited's logo
  ดอนเมือง
  • รวบรวมแผนงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
  • ตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม การใช้งบประมาณ
  • มีประสบการณ์ใช้งานระบบ Navision
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo
  จตุจักร
  • ออกคำสั่งเปลี่ยนกล่องเงินของเครื่องบริการเงินสด
  • ปรับปรุงข้อมูลเพื่อใช้คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
  • วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและเสนอแนะ
  Fuel Pipeline Transportation Ltd.'s banner
  Fuel Pipeline Transportation Ltd.'s logo
  ดอนเมือง
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ประสบการณ์วางแผนกลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง
  Prime Road Power Public Company Limited's banner
  Prime Road Power Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและทำงานหลายอย่างพร้อม
  • มี Skill อังกฤษและจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรับผิดชอบสูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  AOU ASIA RECRUITMENT CO.,LTD.'s banner
  AOU ASIA RECRUITMENT CO.,LTD.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • open 3 positions Specialist to AVP level: 60K-120K
  • Corporate FP&A, provide report for management
  • Coordinate with IFRS team, provide work from home
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : การเงิน /บริหารธุรกิจ /เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2- 3 ปี
  • ประสบการณ์ด้านจัดทำ Financial Model
  ถัด ไป