ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 157 ตำแหน่งงาน
  The Thai Bond Market Association's banner
  The Thai Bond Market Association's logo
  ปทุมวัน
  • จัดทำบทวิเคราะห์ ความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้
  • ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้
  • 5 days working, Work from home, Bonus, Insurance
  บางกอกน้อย
  • วิเคราะห์ตลาดการเงิน
  • ประสานงานและดำเนินการ ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
  • จัดหาทางเลือกในการลงทุน
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • ประสบการณ์ 2 - 4 ปี ขึ้นไป ในบริษัทจัดการกองทุน
  • จัดเตรียม Market Data ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
  • ทำรายงานผลการดำเนินงานของกองทุน (PF, PVD, MF)
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • Exp. in Structured Note business is a big plus.
  • Good knowledge toward financial derivative.
  • digital marketing, presentation and artwork design
  ถัด ไป