• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

23-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

22-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

22-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

22-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in Finance, Statistics, IT
 • Experience in IT BA, Finance, IT is preferrable
 • Be able to deliver IT and Business solutions

21-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • More than 2 years of experience in accounting
 • Prepare P&L Statement on a monthly basis
 • Prepare budget of Sales, COGS and Billing Margin

21-Sep-18

 

Applied
 • Vibrant culture.
 • Generous benefit.
 • Challenging work.

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Generous benefit.
 • Challenging work.
 • Fast growing company

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 5 working experience in financial analysis
 • Energetic with strong interpersonal skills

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Analyst & Project Manager for IT business
 • Graduates in Computer Sci, Computer Eng. or relate
 • Energetic,Self-driven,Fast-learner,Good analytical

17-Sep-18

 

Applied