ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 จาก 14 ตำแหน่งงาน
  Nok Airlines Public Company Limited's banner
  Nok Airlines Public Company Limited's logo
  ดอนเมือง
  • รวบรวมแผนงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
  • ตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม การใช้งบประมาณ
  • มีประสบการณ์ใช้งานระบบ Navision
  Fuel Pipeline Transportation Ltd.'s banner
  Fuel Pipeline Transportation Ltd.'s logo
  ดอนเมือง
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ประสบการณ์วางแผนกลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
  • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ macroeconony
  • วิเคราะห์ค่าขนส่ง(Freight) Foreign Exchange