• วิเคราะห์ต้นทุน
  • จัดทำบัญชีต้นทุน
  • เปรียบเทียบต้นทุนการผลิต

22-Jun-18

 

Applied

Financial Analysis Manager

DEESTONE CORPORATION LIMITED

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • Minimum of 5 years of experience in a related fiel
  • Prepare short and long term financial plan
  • ืทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่