ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  Somboon Advance Technology PCL's banner
  Somboon Advance Technology PCL's logo
  บางพลี
  • ป.ตรี – โท สาขา บริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงานในด้านการวางแผนธุรกิจ
  • มีความรู้ ในกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจ
  NDT (THAILAND) Co., Ltd.'s banner
  NDT (THAILAND) Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • Bachelor’s Degree or master’s degree in Accounting
  • At least 10 years’ experience in Accounting
  • Good command of written and spoken English
  WHA Utilities and Power PCL.'s banner
  WHA Utilities and Power PCL.'s logo
  บางพลี
  • Manage FP&A, funding, annual budget&business plan
  • Manage IR activities & prepare financial reports
  • At least 5 years' experience in corporate finance
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  บางเสาธง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
  • ประสบการณ์งานด้านบัญชีเจ้าหนี้ 0-3 ปี
  • เคยผ่านการใช้งานโปรแกรม SAP
  WHA Utilities and Power PCL.'s banner
  WHA Utilities and Power PCL.'s logo
  บางพลี
  • Manage funding and investor relations activities
  • 5 years' experience in corporate finance, FA or IR
  • Strong numerical,analytical & interpersonal skills
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  บางเสาธง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
  • ประสบการณ์งานด้านบัญชีต้นทุน 2-3 ปี
  • เคยผ่านการใช้งานโปรแกรม SAP