• To work in leading manufacturing company
 • To work in constantly expanding company
 • To work in major automotive parts manufacturer

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant/ Financial Analyst - Teparuk Plant

Seagate Technology (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • 3 - 8 years experience
 • Samutprakarn

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโททางด้านบัญชี เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 10 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดี

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, 24-33 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 3-5 years experience in cost accounting

18-Sep-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 3-5 years working experience as accounting manager
 • Have diligence, honesty, intention to work

15-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 28-38 with a degree in Account
 • 5+ years experience in handling Cost Accounting
 • Working knowledge of Production Costing Calculate

12-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล