• Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
  • 0 - 8 years experience
  • Samutprakarn

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาโททางด้านบัญชี เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
  • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 10 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดี

18-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล