ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Bangkok Life Assurance PCL.'s banner
  Bangkok Life Assurance PCL.'s logo
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
  • มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ตลาดทุนได้
  • มีประกาศนียบัตร ทางด้านการเงิน CISA, CFA
  PRTR Recruitment and Outsourcing's banner
  PRTR Recruitment and Outsourcing's logo

  Senior Accounting Manager

  PRTR Recruitment and Outsourcing
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • IT Solutions Trusted by Telecom Service Provider
  • Work w/ Team and CFO to Run the IPO Project
  • Work w/ an Energetic and Dynamic Team