• ตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่มาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
  • สอบถามข้อมูลเบื้อต้นของลูกค้า
  • ทำสัญญาเช่าซื้อ

15-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล