ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 58 ตำแหน่งงาน
  Bangkokbank (BBL)'s banner
  Bangkokbank (BBL)'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Master or Bachelor degree in Accounting, Finance
  • 5-10 years experience of wealth/financial advisory
  • License required : CFP, IC complex,Life Insurance
  Nok Airlines Public Company Limited's banner
  Nok Airlines Public Company Limited's logo
  ดอนเมือง
  • รวบรวมแผนงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
  • ตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม การใช้งบประมาณ
  • มีประสบการณ์ใช้งานระบบ Navision
  Fuel Pipeline Transportation Ltd.'s banner
  Fuel Pipeline Transportation Ltd.'s logo
  ดอนเมือง
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ประสบการณ์วางแผนกลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง
  ถัด ไป