ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Liquor Distillery Organization's banner
  Liquor Distillery Organization's logo
  ฉะเชิงเทรา
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้านการบัญชี การเงิน
  • กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และการจัดทำแผนทางการเงิน
  • วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและจัดทำบทวิเคราะห์ทางการ