• Accounting, Finance, Marketing
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Lending and financial statement knowledge

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting, Finance, Marketing
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Lending and financial statement knowledge

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years experiences in Information Market
 • Experience in sales and marketing
 • Have Single license and Life Insurance license

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Claim manager (Insurance)

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Claim manager
 • underwrite
 • fraud claim

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • ประสบการณ์จากสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน (Single License)

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล