• ปริญญาตรีบัญชี การเงิน บริหาร หรือเศรษฐศาสาตร์
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน
 • มีความรู้และสามารถจัดทำ Financial model ได้

46 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Recruitment Consultant

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Recruit
 • Relationship Manager
 • INVESTMENT BANKING

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ
 • พิจารณาคุณสมบัติของผู้เช่าซื้อ ผู้ค้้ำประกัน
 • วิเคราะห์สินเชื่อกลุ่ม SME/กลุ่มวงเงิน10ล้านขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน

Applied
 • Lead/execute financial feasibility & modelling
 • Lead in negotiation process/ due-diligence
 • Driving strategic projects incl project management

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Provide financial support & analysis on cost side
 • Support in preparing group budget & forecast
 • Analyze variance, provide recommendation on cost

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Credit Risk Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Credit Risk
 • Inventory Finance
 • Risk Modelling

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Product and process risk analysis
 • Risk controlling and monitoring
 • BCP development and implementation

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial analysis, budget, forecast, CAPEX
 • Experience with manufacturing industry
 • Strong analytical skill

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Cost Controlling/ Financial Analys
 • Background from Automotive industry/ MNCs
 • Project Management experience is advantage

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 yrs+ in financial analysis or cash flow. (FMCG)
 • month end closing and budget experience.
 • Analysis skill & cost control.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree of Economics
 • Knowledge of Geopolitical, Macroeconomic
 • Excellent organization skills

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Finance / Accounting
 • Experience 3-5 years in Finance Planning
 • Proficient in Microsoft Excel / Power Point

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in finance, accounting, economics
 • 5 years of work experience in consulting
 • Outstanding analytical and interpersonal skills

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in finance or related field
 • Minimum 5 year experiences in Accounting/finance
 • Good command in English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager

Mudman Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Must be over 30, Thai Nationality
 • Degree in Accounting, Finance or relevant
 • 5 years of experience in accounting or finance

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in accounting, finance
 • Experience supply chain, procurement, costing
 • Good English & strong leadership skills

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work with the top bank
 • Attractive benefits
 • International work environment

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 - 10 yrs exp. in Accounting Operation
 • Degrees in Accounting, Finance or MBA
 • Excellent English communication skills

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 0-3 years of experience in analysis modelling.
 • Knowledge in SAP and BPC would be plus.
 • Bachelor degree or higher in Accounting, Finance.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BBA in Finance plus MBA,2 years in consultant role
 • Good command of English & MS ppt & excel
 • Has mastered analytical ,facilitation skills

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Finance / Accounting
 • 3-4 years work experience
 • Good communication skills (Thai & English)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีในใบสำคัญต่างๆ
 • ประมาณการกระแสเงินราย1ปี รายเดือน รายวัน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี
 • ประสบการณ์3 ปี ในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริหาร
 • สามารถวิเคราะห์งบการเงิน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี
 • ประสบการณ์3 ปี ในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริหาร
 • สามารถวิเคราะห์งบการเงิน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in financial or banking fields.
 • Good command in English.
 • Advanced Excel using(VBA) and MATLAB.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graduate Associate - Fresh Graduates are welcome
 • Certificate of TOEIC score above 800+ is a must.
 • Third Language will be Plus

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ปริญญาโทสาขาอสังหาริมทรัพย์,บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 3ปี ด้านการประเมิน/วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Monitor and control trade spending
 • Provide strategic information and analysis
 • Provide sales risks and opportunities

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years of working experience
 • Good command in English
 • Good accounting knowledge

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance analysis
 • Cost analysis, variance
 • English Proficiency, analysis

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ชอบทำงานการเงิน
 • มีแนวคิดการทำงานแบบเจ้าของกิจการ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Credit Analyst (AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Credit analysis; Credit Analyst
 • Wholesales banking
 • Corporate banking

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Credit anaysis
 • Relationship Management
 • financial analysis, cash flow projection

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • the enterprise risk management
 • Internal Control, and Risk Management.
 • Corporate Governance Principles

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance
 • Manage bank budgeting & rolling forecast
 • Provide support to CFO and key bank projects

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ความรู้ด้านธุรกรรมการเงินการธนาคาร
 • ความรู้ด้านการเงินทุน หุ้น การจัดการข้อมูลผู้ถือ
 • ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • analyst
 • finance,economic
 • พัฒนากลยุทธ์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ด้านงานบริหารความเสี่ยงธุรกิจผลิตน้ำตาล
 • บริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
 • ประสบการณ์งานบริหารความเสี่ยง 1-3 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Masters in Finance, Economics or other related
 • 3 years’ professional experience in infrastructure
 • experience in financing of infrastructure

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Perform financial analysis to support project
 • 3 - 5 years' experience in financial analysis
 • Master degree in Accounting, Finance, Economics

11-Dec-18

 

Applied
 • Min 5 year exp. in Mkt or finance, promotion skill
 • Good team player, adaptable and fast learner
 • Strong analytical skills and excel skills

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min 1 year exp. in Mkt or finance, promotion skill
 • Good team player, adaptable and fast learner
 • Strong analytical skills and excel skills

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Planning / Reporting & Budgeting
 • Worklife Balance
 • Flexible Benefits

11-Dec-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in Distribution Center / Warehouse
 • Business Analyst / Financial Analyst
 • Good English communication

11-Dec-18

 

Applied
 • Call Center Data Analyst
 • Data Scientist
 • Performance Report

11-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance / Accounting
 • 3-4 years work experience in business planning
 • Good communication skills (Thai & English)

11-Dec-18

 

Applied