• เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ ออกแบบไฟฟ้าระบบไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Mechanical Engineering or Mechatronics
 • 1 to 2 year of experience in mechanical design
 • Technical support for DET model introduction

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Electrical maintenance duty for machines
 • Control schedule of maintenance
 • Have to work on weekend sometimes

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Electrical Engineer/วิศวกรไฟฟ้า

Mattel Bangkok Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Electrical engineering
 • PM machine and monitoring top 3 m/c downtime
 • 6 wk, insurance, fix bonus, provident fund

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Planning Engineer

GPV Asia (Thailand) Co., Ltd

เมืองสมุทรปราการ

 • Performs master production scheduler
 • Bachelor degrees in engineering or related field
 • Experience 3 years in Electronic Industrial

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Purchasing Supervisor (Electronic Manufacturing)

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Electronics
 • Electronic Manufacturing
 • Purchasing, Suppliers

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Automotive / Electronics engineer

TTF (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in engineering
 • Thai Nationality
 • Affinity for automotive

18-Aug-17

 

Applied

Quality Control Engineer

Siam GS Battery Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in Electrical Mechanical
 • 0-1 years’ experience in Quality Engineering.
 • Knowledge in ISO/TS16949

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master or Ph.D
 • Mechanical, Electrical, Software, Computer
 • operating system/embedded and PLC, C#,Python, Java

18-Aug-17

 

Applied

Test and Mechanical Assembly Section Manager

GPV Asia (Thailand) Co., Ltd

เมืองสมุทรปราการ

 • Manage Testing, Mechanical Assembly and Service
 • Control and Manage the Service department
 • Experience 5 years in PCBA manufactory

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Engineer New-Part

Feltol Manufacturing Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • เพศชาย 23-28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • Development material Confirm property ตาม Spec

18-Aug-17

 

Applied

Maintenance Engineer

Feltol Manufacturing Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า / เครื่องกล
 • ดูแลงานแผนกซ่อมบำรุงและผู้ใต้บังคับบัญชาภายในแผนก
 • งานด้านระบบเอกสารและการจัดการระบบ TS/16949

18-Aug-17

 

Applied

IT Supporter

GPV Asia (Thailand) Co., Ltd

เมืองสมุทรปราการ

 • Installing computer hardware, software, systems
 • Male, Bachelor's degree in Computer Science
 • Knowledge of using, installing and troubleshooting

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Electronic Engineer

Jinpao Precision Industry Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Micro controller
 • Automation skill
 • Network and database

18-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • ปวช.-ปวส., ปริญญาตรี

18-Aug-17

 

Applied

Civil Engineer / วิศวกรโยธา

Marsun Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

18-Aug-17

 

Applied

Electrical Engineer / วิศวกรไฟฟ้า

Marsun Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมโยธา
 • ออกแบบ ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
 • มีใบ (กว.) หรือมีคุณสมบัติในการสอบ (กว.)

18-Aug-17

 

Applied

Senior Process Engineer

GPV Asia (Thailand) Co., Ltd

เมืองสมุทรปราการ

 • Gathering data quantifying production efficiency
 • Bachelor degree or above Electronics Engineering
 • Experience minimum 5 years in Electronics

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Engineer

Building System Design & Services Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • มีความรู้ ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องกล
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีผลตอบแทนจากยอดขาย

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good communication in English
 • Experience CPC & Purchasing
 • Working Monday-Friday

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience QA,QMS,QMR
 • Industrial Automotive
 • Good English

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male not over 30 year
 • Thai Nationality
 • Bachelor degree in Engineer Electical

17-Aug-17

 

Applied

Sales Engineer

Premtronic (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree in Electrical, Mechanical Engineering
 • At least 2-3 years experience in related filed
 • Own car

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Service Engineer / Technician

Premtronic (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree in Electrical, Mechanical Engineer
 • At least 2-3 years experience in related filed
 • Own car

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 24-28 years old
 • Bachelor's degree in Mechanical or Mechatronics
 • 0-3 years’ experience in machine design

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's in IE, Production Engineer
 • 0-3 years in Control project, ISO System
 • Knowledge ISO/ TS16949

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Industrial Engineer

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Industrial Engineering
 • LEAN
 • IE Methods

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Application Engineer

Building System Design & Services Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเขต สมุทรปราการ

17-Aug-17

 

Applied

Electrical Engineer

Thai Parkerizing Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Thai Nationality
 • Male not over 28 year
 • Bachelor degree Engineer in Electrical (ไฟฟ้า)

17-Aug-17

 

Applied

Test Engineer

GPV Asia (Thailand) Co., Ltd

เมืองสมุทรปราการ

 • Manage Test section to produce product
 • Ensure the performance of Test staffs & Machine
 • Bachelor degree or above in Electronic engineering

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sourcing officer

GPV Asia (Thailand) Co., Ltd

เมืองสมุทรปราการ

 • Develop long term mutually beneficial relationship
 • BBA, BBE or equivalent working experience
 • At least 1-3 years sourcing experience electronics

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-3 Years experience.
 • Negotiate salary upon your experience
 • มีห้องพักใกล้บริษัทให้เช่าราคาพนักงาน

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เรื่องซ่อมบำรุงเครื่องจักร5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกลไฟฟ้า/สาขาอิเล็กทรอนิกส์

16-Aug-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree or Master Degree in Electrical
 • Support machine & process improvements
 • Fresh Graduated or having experiences > 3 years

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Engineering
 • 3-5 years experience in manufacturing (automotive)
 • Good command of English

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประเมินวัสดุโดยประมาณจากแบบร่าง
 • สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ไฟฟ้า

16-Aug-17

 

Applied
 • ออกแบบวงจรไฟฟ้าของตู้คอนโทรล
 • ประเมินวัสดุโดยประมาณจากแบบร่าง
 • สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประเมินวัสดุโดยประมาณจากแบบร่าง
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิคส์

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในการขายงานรางและตู้สวิทซ์บอร์ด

16-Aug-17

 

Applied

Senior Electronic Engineer

Varopakorn Public Company Limited

เมืองสมุทรปราการ

 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขา Electronic
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 70,000 บาทขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied

Software Engineer

Delta Electronics (Thailand) Public Co.,Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Bachelor’s Degree in Electrical/Electronic
 • Candidate does not need to be proficient
 • 0-5 years’ relevant job or academic experience

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Electrical / Electronics Engineering
 • 3 years experience in servicing customers
 • Able to communicate in English comfortably

16-Aug-17

 

Applied

Sales Engineer

ACCRETECH (THAILAND) CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male or Female, Age not over 30 years old.
 • Experience in the precision measurement machine
 • Experiences the presentation in the program

16-Aug-17

 

Applied

SMT engineer (Panasonic or JUKI) @Samutprakan

Aspark Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • 35 - years, Male or Female Thai nationality.
 • Experienced in Electrical and electronic parts.
 • Experienced in SMT technician more than 10 years.

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SMT technician (Panasonic or JUKI) @Samutprakan

Aspark Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male or Female Thai nationality.
 • Experienced in Electrical and electronic parts.
 • Experienced in SMT technician more than 5 years.

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประจำที่สาขาบางปู จ.สมุทรปราการ
 • งานซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1- 2 ปี

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SMT Engineer

GPV Asia (Thailand) Co., Ltd

เมืองสมุทรปราการ

 • Control SMT and Facility section
 • Develop of SMT & Faciltiy working method
 • Experience 1 year in SMT process

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sourcing Engineer

GPV Asia (Thailand) Co., Ltd

เมืองสมุทรปราการ

 • Data analyzes, reporting and suggestions
 • Bachelor in Business Administration
 • Minimum 2 years working experience

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality Engineer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in Industrial or Mechanical
 • Knowledge of Quality Management System, ISO
 • Good command of English

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Foreman/โฟร์แมน

Phoenix World Energy Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า ,โยธา
 • มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่ถ
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด และย้ายสถานที่ทำงาน

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล