• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านการขาย และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

14-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตั้งแผงsolar cell Alternative energy
 • วิศวกรไฟฟ้า electrical engineer solar power
 • วิศวกรเครื่องกลพลังงาน เดินทางต่างจังหวัด SCADA

14-Nov-19

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โทรคมนาคม
 • สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสารโทรคม
 • RF - Optical

13-Nov-19

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering
 • At least 2 year of Electricity or utility business
 • business development

08-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering
 • Good at English communication
 • business development

08-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่