• ชาย อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่าง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่าง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • มีประสบการณ์ HVAC 1 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ละเอียดรอบคาวอบ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานดูแลการติดตั้งให้ลูกค้าของบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

16-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • AUTO CAD /Microsoft /และอื่นๆได้

15-Jul-18

 

Applied
 • ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถให้โปรแกรม AUTO CAD /Microsoft /และอื่นๆได้

15-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

15-Jul-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ HVAC 3 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ละเอียดรอบคาวอบ

14-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถย้ายมาพักในเขต อ. แม่ริมได้

12-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ขยันและตรงต่อเวลา
 • ตั้งใจทำงาน

12-Jul-18

 

Applied
 • ชุดพนักงาน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสังคม

12-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถให้โปรแกรม AUTO CAD /Microsoft /และอื่นๆได้

11-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • AUTO CAD /Microsoft /และอื่นๆได้

11-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

11-Jul-18

 

Applied