• ดูแลตรวจสอบไฟฟ้า แสงไฟ เครื่องทำความร้อน
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขา ช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • ผ่านงานด้านงานช่างในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณา

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ลักษณะงานเป็นงานเกี่ยวกับการติดตั้ง งานซ่อมบำรุง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีรถใช้ในการปฏิบัติงาน จะมีค่าน้ำมันรถให้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาอิเลคทรอนิกส์,เทคนิคการผลิต,ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ปวส. สาขาอิเลคทรอนิกส์,เทคนิคการผลิต,ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • I.T. - Software/Telecommunication
 • Trading/Import/Export , I.T. - Hardware
 • Good command of spoken and written English

24-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Nov-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง
 • ดูแลการจดมิเตอร์ไฟฟ้า และคำนวณค่าไฟฟ้า
 • หากมีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านปรับอากาศมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเ
 • ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

24-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัด
 • มีทักษะในงานซ่อมต่างๆ เช่น งานประปา งานไฟฟ้า

24-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 19 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Nov-17

 

Applied
 • มีใจบริการ
 • เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • พร้อมเรียนรู้งาน

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. คอมพิวเตอร์,อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

22-Nov-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. คอมพิวเตอร์,อิเล็กทรอนิกส์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานกับทุกหน่วยงาน

22-Nov-17

 

Applied

Repair Technician

Northern Food Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป

21-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • โบนัส

21-Nov-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง
 • ดูแลการจดมิเตอร์ไฟฟ้า และคำนวณค่าไฟฟ้า
 • หากมีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

20-Nov-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้พื้นฐานด้านช่างกลโรงงาน

20-Nov-17

 

Applied
 • ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บำรุงดูแลรักษา
 • ชาย อายุ 20 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 19 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Nov-17

 

Applied
 • เดินระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ขับรถยนต์ได้

20-Nov-17

 

Applied
 • ลักษณะงานเป็นงานเกี่ยวกับการติดตั้ง งานซ่อมบำรุง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีรถใช้ในการปฏิบัติงาน จะมีค่าน้ำมันรถให้

19-Nov-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. ช่างไฟฟ้า , อิเลค ฯ
 • ซ่อมงานช่างทั่วไป ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

16-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล