• งานดูแลการติดตั้งให้ลูกค้าของบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

15-Oct-18

 

Applied
 • I.T. - Software/Telecommunication
 • Trading/Import/Export , I.T. - Hardware
 • Good command of spoken and written English

12-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟ้ฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เดินทางต่างจังหวัดได้

12-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • เดินทางต่างจังหวัดได้

12-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ด้านช่างไฟฟ้า
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

12-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องมือช่างไฟฟ้า

10-Oct-18

 

Applied