• วุฒิการศึกษา ปวส. หรือม.6 ขึ้นไป
  • สาขาไฟฟ้า /อิเล็กทรอนิคส์
  • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์, การติดต่อสื่อสาร,

16-Jan-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้า
  • มีความรู้ด้านไฟฟ้า ระบบแอร์ ปะปา
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

16-Jan-18

 

Applied
  • ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถกอล์ฟไฟฟ้า
  • ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์
  • สามารถเดินทางไปปฎิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล