• เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • ปวช.ขี้นไป
  • งานบริการซ่อม แก้ไข อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า

20-Nov-17

 

Applied
  • เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • ปวช.ขี้นไป
  • งานบริการซ่อม แก้ไข อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า

17-Nov-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้า
  • มีความรู้ด้านไฟฟ้า ระบบแอร์ ปะปา
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

14-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล