• Vocational degree Preferably in Mechanical
  • Higher degree is a plus.
  • Experience in Terminal Operations

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปวช.ขึ้นไป ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • บำรุงรักษาเครื่องจักร หรืองานที่เกี่ยวข้อง

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล