ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Oishi Group Public Company Limited's banner
  Oishi Group Public Company Limited's logo
  สระบุรี
  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ 7 ปี ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
  Special Devices (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Facility Technician

  Special Devices (Thailand) Co., Ltd.
  สระบุรี
  • ปวช. - ปวส. ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ในระบบ vacuum , temperature

  Maintenance Engineer/วิศวกรซ่อมบำรุง

  The Nawaloha Industry Co., Ltd./บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด
  สระบุรี

   Production Engineer/วิศวกรฝ่ายผลิต

   The Nawaloha Industry Co., Ltd./บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด
   สระบุรี
    The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co., Ltd.'s banner
    The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co., Ltd.'s logo
    สระบุรี
    • Working Mon-Fri based in Saraburi Plant
    • Enjoy competitive employee benefit & welfare
    • Career Development thru trainings & projects
    ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)