• operation of stationary boilers and related
 • maintenance of boiler, pumps, turbines, compressor
 • Responsible for emergencies as they develop

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ม.6 / ปวช. / ปวส. ไฟฟ้า เครื่องกล
 • เครื่องยนต์ ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ำการทำงานในอุตสาหกรรม

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ม.6 / ปวช. / ปวส. ไฟฟ้า เครื่องกล
 • เครื่องยนต์ ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ำการทำงานในอุตสาหกรรม

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ25ปีขึ้น (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี.ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • to work in global brand of sanitary ware
 • to utilize your skills and grow with the company
 • to utilize your skills to help company new project

23-Nov-17

 

Applied
 • Design and installation
 • Electrical & Instrument
 • Project Engineer

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีความขยันหมั่นเพียร

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค
 • มีประสบการณ์ด้าน Technician

22-Nov-17

 

Applied
 • 3-5 years in Maintenance and 1-2 year for leader
 • 3-5 years in Maintenance and 1-2 year for leader
 • 3-5 years in Maintenance and 1-2 year for leader

22-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี - วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 0 - 5 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electrical Engineer
 • Development Engineer
 • Teradyne Eagle tester

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรี สาขาต่าง ๆ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานที่ทางบริษัทต้องการ

20-Nov-17

 

Applied
 • เขียนแบบ AUTOCAD ทำแบบ Design - Shop Drawing
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ตรง ด้านงานเขียนแบบไฟฟ้า

20-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Science, Engineer
 • 3-5 years’ experience in internal audit
 • Competent in communicating with all levels

19-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Instrumentation & Controls Engineering
 • 6 - 8 years of experience in the instrument field
 • Knowledge of scientific principles and advance

18-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanical Engineering
 • Minimum 8 y experience in maintenance & production
 • Basic knowledge of TQM approaches

17-Nov-17

 

Applied
 • Safety Engineer
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • Able to communicate in English

15-Nov-17

 

Applied
 • Improve machine reliabillity
 • Certified vibration, ultrasonic, thermo-graphic
 • Bachelor degree in Mechanical or Electrical

15-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล