• ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขเครื่องจรักรระบบไฟฟ้า
 • วุฒิฯ ปวส ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า / อิเลคทรอนิกส์
 • มีความรู้ทางระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิฯ ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง/ อิเลคทรอนิกส์
 • ความรู้ทางระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

22-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมงานบำรุงรักษาเครื่องจักรในระบบการผลิตถุงมือ
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็คฯ
 • มีประสบการณ์ตรงในงานบำรุงรักษา อย่างน้อย 3 ปี

21-Nov-17

 

Applied
 • จบงานช่างบำรุงรักษา, ช่างไฟฟ้า, ช่างอุตสาหกรรม
 • งานบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • งานควบคุมบอยเลอร์(น้ำมันร้อน - เชื้อเพลิงไม้บด)

21-Nov-17

 

Applied
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • ควบคุมการทำงานของหม้อไอน้ำ
 • ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบท่อไอน้ำในโรงงาน

20-Nov-17

 

Applied
 • บำรุงรักษาเครื่องจักร และตรวจเช็ค,การหล่อลื่น
 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำ PM
 • มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ช่างยนต์ /ช่างกลโรงงาน

20-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบจ่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
 • บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร
 • มีวุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า

20-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบจ่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
 • บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร
 • มีวุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า

20-Nov-17

 

Applied
 • ติดตั้งและซ่อมบำรุง Software และ Hardware
 • ปวส. สาขา อิเล็คทรอนิกส์, เทคนิคคอมพิวเตอร์
 • ดูแลอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์

20-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมการทำงานของระบบ Turbine
 • ดูแลตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า,เครื่องกล

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขา ช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ช่างไฟฟ้า (NS Cold Storage)

20-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านควบคุมการสร้างระบบไฟฟ้า 2 ปี
 • คุมงานโครงสร้าง-งานระบบ
 • ถอดแบบได้ คุมงานก่อสร้างได้

18-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineer
 • Participate in prospective customer meetings
 • Able to work under pressure

17-Nov-17

 

Applied
 • experience in Chemical industry
 • Skill in English Good
 • experience 3-5 year

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • Experienced in electrical maintenance
 • Managing and solving of system breakdowns IE
 • Have Driving License and own car.

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล