• วุฒิการศึกษ ปวส.
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใบขับขี่ตามกฏหมาย

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษ ปวส.
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใบขับขี่ตามกฏหมาย

18-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งงานที่สมัคร
 • มีความอดทน และ ตรงต่อเวลา

17-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งงานที่สมัคร
 • มีความอดทน และ ตรงต่อเวลา

17-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปี ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

17-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Male 35-45 years old
 • Fluently speak, read and write both Thai and Eng
 • Experience with word software

16-Oct-18

 

Applied