• วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ช่างไฟ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี ขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • จบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า / ระบบความเย็น
 • มีประสบการณ์ในงานวิศวกรบริการ, Service Engineer

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขาวิชาไฟฟ้า
 • มีใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีใบขับขี่

22-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขาวิชาไฟฟ้า
 • มีใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีใบขับขี่

22-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า ,เครื่องกลอุตสาหกรรม
 • มีความรู้เชิงช่าง
 • สามารถปฏิบัติและวางแผนงานซ่อมได้

20-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ปวสหรือปริญญาตรีด้านไฟฟ้า อิเล็ก
 • มีบุคลิกภาพดี สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
 • มีความรู้ด้านการติดตั้งจาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่
 • หากมีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล