• จบการศึกษา ระดับ ปวสหรือปริญญาตรีด้านไฟฟ้า อิเล็ก
 • มีบุคลิกภาพดี สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
 • มีความรู้ด้านการติดตั้งจาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • จบ ปวช. ปวส.
 • ทำงานนอกเวลาได้
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบ ปวช. / ปวส. ในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์เรื่องระบบไฟฟ้ารถยนต์เป็นอย่างดี
 • แก้ไขปัญหาจากระบบไฟได้

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineer
 • Participate in prospective customer meetings
 • Able to work under pressure

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล