• วุฒิ ปวช. ปวส, ปริญญาตรี (สาขาไฟฟ้ากำลัง)
  • ทดลองงาน 3-4 เดือน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
  • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

11-Dec-18

 

Applied
  • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
  • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

07-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่