ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Vinarco Services (Thailand) Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Vinarco Services (Thailand) Limited's โลโก้ของ

  Electrical Inspector (Substation Construction)

  Vinarco Services (Thailand) Limited
  ภูเก็ต
  • Electrical Inspector
  • Electrical power Engineering
  • Over 5 years, experience in field
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)