• บริษัทจ่ายเงินสบทบผู้ประกันตนให้พนักงาน 100 %
  • ทำงานครบ 1 ปี บ.ปรับขึ้นเงินเดือนให้ทุก6เดือน
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์15วัน/ปี มีลากิจ ลาพักร้อน

17-Oct-18

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงาน พิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถออกติดต่องานนอกสถานที่ได้

16-Oct-18

 

Applied
  • Experiences in pre-opening hotels are preferable
  • Work station: Rawai, Phuket
  • Thais or foreigners welcome

14-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่