• เพศชาย / มีไหวพริบ ทักษะในการพูด และประสานงาน
 • ปริญญาตรีสาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า,เครื่องมือวัด
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Electrical Technician / ช่างไฟฟ้า

KTM WOOD CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • มีความสามารถในสายงานช่างต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ป.ตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Electrical Technician / ช่างไฟฟ้า

KTM WOOD CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • มีความสามารถในสายงานช่างต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ป.ตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านควบคุมการสร้างระบบไฟฟ้า 2 ปี
 • คุมงานโครงสร้าง-งานระบบ
 • ถอดแบบได้ คุมงานก่อสร้างได้

18-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineer
 • Participate in prospective customer meetings
 • Good communication and presentation skills

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s Degree in Computer Engineer
 • Participate in prospective customer meetings
 • Able to work under pressure

17-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ด้านไฟฟ้า-อิเลคทรอนิค
 • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • รักการทำงานเป็นทีม มีความรู้ในงานที่รับผิดชอบ

17-Nov-17

 

Applied
 • แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ภายในสำนักงาน
 • ดูแลระบบกล้องวงจรปิดภายในโรงแรม
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ด้านไฟฟ้า-อิเลคทรอนิค

17-Nov-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุง ดูแล ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า - อิเลคทรอนิคส์
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจโรงแรมจะพิจารณา

17-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านไฟฟ้า/ระบบ
 • สามารถเข้างานตามกะได้
 • มีทัศนคติที่ดี และมีสุขภาพแข็งแรง

17-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ

17-Nov-17

 

Applied
 • experience in Chemical industry
 • Skill in English Good
 • experience 3-5 year

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
 • จัดทำแบบฟอร์ม PM และวิธีการปฏิบัติงานในการดูแลระบบ

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประเมินราคาร งานระบบไฟฟ้า ประปา / ควบคุมงานระบบ
 • ประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD และ Microsoft office ได้

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • Male Only
 • Bachelor Degree ด้านเครื่องกล, ไฟฟ้า, เครื่องย
 • GPA must be 2.50 above

17-Nov-17

 

Applied
 • Male only
 • Able to work under pressure
 • Good Communication

17-Nov-17

 

Applied
 • Male Only
 • Diploma - Bachelor Degree
 • GPA must be 2.50 above

17-Nov-17

 

Applied
 • Male only
 • Able to work under pressure
 • Good Communication

17-Nov-17

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในงานช่างไฟฟ้า
 • สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรได้
 • สามารถติดต่อประสานงานกับส่วนต่าง ๆ

16-Nov-17

 

Applied
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • ควบคุมการทำงานของหม้อไอน้ำ
 • ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบท่อไอน้ำในโรงงาน

16-Nov-17

 

Applied
 • บำรุงรักษาเครื่องจักร และตรวจเช็ค,การหล่อลื่น
 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำ PM
 • มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ช่างยนต์ /ช่างกลโรงงาน

16-Nov-17

 

Applied
 • ติดตั้งและซ่อมบำรุง Software และ Hardware
 • ปวส. สาขา อิเล็คทรอนิกส์, เทคนิคคอมพิวเตอร์
 • ดูแลอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์

16-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบจ่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
 • บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร
 • มีวุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า

16-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบจ่ายไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ
 • บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร
 • มีวุฒิการศึกษา ปวส. สาขาไฟฟ้า

16-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical or related field.
 • At least 3 years’ experience in Maintenance
 • Knowledge on Boiler and Seamer

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิฯ ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง/ อิเลคทรอนิกส์
 • ความรู้ทางระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

15-Nov-17

 

Applied
 • ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขเครื่องจรักรระบบไฟฟ้า
 • วุฒิฯ ปวส ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า / อิเลคทรอนิกส์
 • มีความรู้ทางระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน

15-Nov-17

 

Applied
 • Experienced in electrical maintenance
 • Managing and solving of system breakdowns IE
 • Have Driving License and own car.

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานบำรุงรักษาเครื่องจักรในระบบการผลิตถุงมือ
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็คฯ
 • มีประสบการณ์ตรงในงานบำรุงรักษา อย่างน้อย 3 ปี

14-Nov-17

 

Applied
 • จบงานช่างบำรุงรักษา, ช่างไฟฟ้า, ช่างอุตสาหกรรม
 • งานบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • งานควบคุมบอยเลอร์(น้ำมันร้อน - เชื้อเพลิงไม้บด)

14-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมการทำงานของระบบ Turbine
 • ดูแลตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า,เครื่องกล

13-Nov-17

 

Applied
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ช่างยนต์ ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ช่างยนต์จะพิจารณาพิเศษ

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • บำรุงรักษาเครื่องจักร หรืองานที่เกี่ยวข้อง

13-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • เพศชาย ( อายุ 18 ปี ขึ้นไป )
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้ากำลัง

13-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขา ช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ช่างไฟฟ้า (NS Cold Storage)

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี สาขาไฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรไฟฟ้า
 • สามารถปฏิบัติงานที่จ.ชุมพรได้

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี
 • เพศ ชาย/หญิง
 • สามารถเรียนรู้งานได้ดี

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความตั้งใจในการทำเอกสาร และมีความรอบคอบ
 • มีความสามารถพิมพ์ดีด

11-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 21- 45 ปี
 • ปวช – ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค, ก่อสร้าง

11-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีวินัย และมีความรับผิดชอบ
 • สามารถไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

11-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค
 • มีประสบการณ์งานช่างไฟฟ้า / ช่างแอร์
 • สามารถไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

11-Nov-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความตั้งใจในการทำเอกสาร และมีความรอบคอบ
 • มีความสามารถพิมพ์ดีด

10-Nov-17

 

Applied

Electrical Technician / ช่างไฟฟ้า

KTM WOOD CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • มีความสามารถในสายงานช่างต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ป.ตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน

10-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล