• จบการศึกษา ระดับ ปวสหรือปริญญาตรีด้านไฟฟ้า อิเล็ก
 • มีบุคลิกภาพดี สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
 • มีความรู้ด้านการติดตั้งจาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า
 • หากมีประสบการณ์ในสาายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วิศวกรไฟฟ้า

16-Jan-18

 

Applied
 • Male only
 • Able to work under pressure
 • Good Communication

16-Jan-18

 

Applied
 • Male only
 • Able to work under pressure
 • Good Communication

16-Jan-18

 

Applied
 • Male Only
 • Bachelor Degree ด้านเครื่องกล, ไฟฟ้า, เครื่องย
 • GPA must be 2.50 above

16-Jan-18

 

Applied
 • Male Only
 • Diploma - Bachelor Degree
 • GPA must be 2.50 above

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิคส์, อุตสาหกรรมเครื่
 • มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุความเสียหายของเครื่องจักร

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน
 • แก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • ตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องจักรตามตารางซ่อมบำรุง

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย

15-Jan-18

 

Applied
 • จบ ปวช. ปวส.
 • ทำงานนอกเวลาได้
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบ ปวช. / ปวส. ในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์เรื่องระบบไฟฟ้ารถยนต์เป็นอย่างดี
 • แก้ไขปัญหาจากระบบไฟได้

15-Jan-18

 

Applied
 • ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถกอล์ฟไฟฟ้า
 • ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์
 • สามารถเดินทางไปปฎิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

15-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานช่างทั่วไป
 • มีทักษะความรู้ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกล
 • อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ

15-Jan-18

 

Applied
 • ปวช.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเลคทรอนิคส์
 • ขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ในการติดตั้งเดินสายภายใน

13-Jan-18

 

Applied
 • ปวช.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเลคทรอนิคส์
 • ขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

13-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineer
 • Participate in prospective customer meetings
 • Able to work under pressure

12-Jan-18

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในงานช่างไฟฟ้า
 • สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรได้
 • สามารถติดต่อประสานงานกับส่วนต่าง ๆ

12-Jan-18

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน มีความขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน

12-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineer
 • Participate in prospective customer meetings
 • Good communication and presentation skills

12-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ

12-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านไฟฟ้า/ระบบ
 • สามารถเข้างานตามกะได้
 • มีทัศนคติที่ดี และมีสุขภาพแข็งแรง

11-Jan-18

 

Applied
 • รักงานบริการ ซื่อสัตย์
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

11-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ด้านไฟฟ้า-อิเลคทรอนิค
 • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • รักการทำงานเป็นทีม มีความรู้ในงานที่รับผิดชอบ

08-Jan-18

 

Applied
 • แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ภายในสำนักงาน
 • ดูแลระบบกล้องวงจรปิดภายในโรงแรม
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ด้านไฟฟ้า-อิเลคทรอนิค

08-Jan-18

 

Applied
 • ซ่อมบำรุง ดูแล ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า - อิเลคทรอนิคส์
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจโรงแรมจะพิจารณา

08-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล