• วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน
 • แก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • ตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องจักรตามตารางซ่อมบำรุง

20-Jul-18

 

Applied
 • บ้านพักพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง

20-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย

20-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิคส์, อุตสาหกรรมเครื่
 • มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุความเสียหายของเครื่องจักร

20-Jul-18

 

Applied

Electrical Technician / ช่างไฟฟ้า

CHANGYI FISHERY CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • การศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ทางสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ซ่อมบำรุงานไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปี

20-Jul-18

 

Applied
 • ควบคุมหน้างานให้ตรงตามแบบ
 • สามารถตรวจสอบและทำ BOQ ได้ดี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้ากำลัง

20-Jul-18

 

Applied
 • เป็นช่างซ่อมบำรุงทั่วป ดูได้ทั้งงานไม้ งานไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • มีประสบการด้านการบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

20-Jul-18

 

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • Minimum 10 years factory management experience
 • Proficient in written and spoken English

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • Recent graduates or with up to 5 years working
 • Proficient in written and spoken English

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male 35-45 years old
 • Fluently speak, read and write both Thai and Eng
 • Experience with word software

20-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถเขียน Auto Cad ได้

20-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถเขียน Auto Cad ได้

20-Jul-18

 

Applied
 • Instrumentation Engineer
 • Electrical Engineer
 • Power plants

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineer
 • Participate in prospective customer meetings
 • Good communication and presentation skills

20-Jul-18

 

Applied
 • ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
 • ตรวจซ่อมบำรุงระบบการผลิตน้ำประปา
 • ปวช (ช่างไฟฟ้า) – ปวส (ช่างไฟฟ้า)

17-Jul-18

 

Applied
 • ปวส., ปริญญาตรี บัญชีหรือเทียบเท่า / ช่างกลโรงงาน
 • ประสบการณ์ : 1-2 ปี
 • ไม่สูญบุหรี่, ไม่เคยถูกจับ

17-Jul-18

 

Applied
 • ปวส., ปริญญาตรี บัญชีหรือเทียบเท่า / ช่างกลโรงงาน
 • ประสบการณ์ : 1-2 ปี
 • ไม่สูญบุหรี่, ไม่เคยถูกจับ

17-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor in Engineering (Electrical, Mechanical)
 • 10 years+ in maintenance, 5 years+ in management
 • Must have the License for Professional Practice

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 18 Months Contract
 • Construction and implementation of equipment
 • Prepare and track Punch lists

16-Jul-18

 

Applied
 • ดำเนินการตรวจเช็ค/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าทั่วไป
 • ทดสอบผลการซ่อม
 • ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

16-Jul-18

 

Applied