• ลักษณะงานเป็นงานเกี่ยวกับการติดตั้ง งานซ่อมบำรุง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีรถใช้ในการปฏิบัติงาน จะมีค่าน้ำมันรถให้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลตรวจสอบไฟฟ้า แสงไฟ เครื่องทำความร้อน
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขา ช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Nov-17

 

Applied
 • I.T. - Software/Telecommunication
 • Trading/Import/Export , I.T. - Hardware
 • Good command of spoken and written English

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง
 • ดูแลการจดมิเตอร์ไฟฟ้า และคำนวณค่าไฟฟ้า
 • หากมีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีประสบการณ์งานด้านปรับอากาศมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเ
 • ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัด
 • มีทักษะในงานซ่อมต่างๆ เช่น งานประปา งานไฟฟ้า

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 19 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้พื้นฐานด้านช่างกลโรงงาน

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวช.ขี้นไป
 • งานบริการซ่อม แก้ไข อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า

17-Nov-17

 

Applied
 • อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

17-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Electronics, Electrical
 • Good English communication
 • Able to work in Lumphun province

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Science
 • Min 2 yr work experience in electronics.
 • Able to work in shift rotation and work in Lamphun

16-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering in Electronics.
 • Can communicate in English.
 • Able to work in Lamphun province.

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electronics, Mechanical, Industrial.
 • Good English communication skill.
 • Able to work in Lamphun province.

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Electronics and Mechanical
 • Min2-5 ys in electronics manufacturing experience
 • work in Lamphun

16-Nov-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. ช่างไฟฟ้า , อิเลค ฯ
 • ซ่อมงานช่างทั่วไป ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

16-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านการเครื่องจักรการผลิต

15-Nov-17

 

Applied
 • มีใจบริการ
 • เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • พร้อมเรียนรู้งาน

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. คอมพิวเตอร์,อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

15-Nov-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. คอมพิวเตอร์,อิเล็กทรอนิกส์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานกับทุกหน่วยงาน

15-Nov-17

 

Applied
 • จบ.ปวช-ป.ตรี สาขาเกี่ยวกับช่างไฟฟ้า
 • คุมเครื่องเสียงและระบบไฟงานเลี้ยง งานประชุม
 • ซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า

15-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม บริษัท The 8 Estate

15-Nov-17

 

Applied

Repair Technician

Northern Food Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป

15-Nov-17

 

Applied
 • MSc or BSc in Mechatronic Engineering
 • Maintain ISO9001:2015 system
 • Generate CAD drawing and draftsman task

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • โบนัส

14-Nov-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง
 • ดูแลการจดมิเตอร์ไฟฟ้า และคำนวณค่าไฟฟ้า
 • หากมีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

14-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป

14-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไปสาขาไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้า ระบบแอร์ ปะปา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

14-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ปวส. สาขาอิเลคทรอนิกส์,เทคนิคการผลิต,ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

14-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาอิเลคทรอนิกส์,เทคนิคการผลิต,ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

14-Nov-17

 

Applied
 • เดินระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ขับรถยนต์ได้

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวช.ขี้นไป
 • งานบริการซ่อม แก้ไข อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 19 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Nov-17

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Mechanical, Industrial
 • 0-10 years working experience in a manufacturing

10-Nov-17

 

Applied
 • ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บำรุงดูแลรักษา
 • ชาย อายุ 20 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

10-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล