• วุฒิ ปวช. ปวส, ปริญญาตรี (สาขาไฟฟ้ากำลัง)
 • ทดลองงาน 3-4 เดือน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • B.Eng or higher in Engineering field or equivalent
 • Good command in English and writing is a must
 • min 7 Yrs. working experience in SQE or CQE.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • B.Eng in Electrical, Electronics
 • Can communicate in English.
 • Able to work in Lamphun province.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electronics, Mechanical, Industrial.
 • Good English communication skill.
 • Able to work in Lamphun province.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องมือช่างไฟฟ้า

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วิศวกรรม
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • Engineer

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.Eng in Electrical,Electronics,Mechanical
 • B.S in Physics , chemistry
 • Min2yrs,good in English,work in Lamphun

16-Oct-18

 

Applied
 • งานดูแลการติดตั้งให้ลูกค้าของบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

15-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or equivalent in any fields
 • Min2 yrs experience in planing control function
 • Good written and spoken English is a must

12-Oct-18

 

Applied
 • Liaison product design owner for manufacturing
 • Bachelor’s degree in Electro-Mechanical
 • Minimum 3 years of experience

12-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering
 • Writing with Auto CAD/ 3D with Electrical system
 • Famillar with the project administration system

12-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Top Drive Engineer / Drilling Oil and Gas

Fircroft (Thailand) Limited

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • Top Drive Engineer,Petroleum
 • motor,drilling,Oil and Gas
 • mechanical,Electrical ,drilling,oil and gas

12-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical, Mechanical
 • 3 – 5 years of experience in energy management
 • Knowledge in Standard ISO 5001/Energy Act.

12-Oct-18

 

Applied
 • I.T. - Software/Telecommunication
 • Trading/Import/Export , I.T. - Hardware
 • Good command of spoken and written English

12-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างไฟ้ฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เดินทางต่างจังหวัดได้

12-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • เดินทางต่างจังหวัดได้

12-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ด้านช่างไฟฟ้า
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

12-Oct-18

 

Applied
 • Experiences at least 5 years in SQE
 • Provide assistance to supplier on new products
 • Strong knowledge APQP, PPAP and FAI Process

11-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MSc or BSc in Mechatronic Engineering
 • Process set up documentation
 • Outsource project and guide supplier

11-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MSc or BSc in Telecommunication (RF)
 • Work according to ISO9001:2015 system
 • Methodical and systematical work attitude

04-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied