• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าController
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(กว.)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree iin Electrical, Electronics, Mechanical
 • 3 years’ experience in semiconductor manufacturing
 • Assembly

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8D Report
 • Customer Quality Engineer
 • วิศวกรคุณภาพลูกค้า

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Mechanical, Electrical
 • 21 - 28 years - welcome new fresh graduate
 • Can work at Ayutthaya

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, Age 23-32 y, Mechanical/Electrical
 • 0-5 y exp in Design, New Model Design
 • Good in Solid Work and Auto CAD and Solid work

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor Degree , Faculty of Instrument
 • Understand basic computer in relational database
 • Interested in manufacturing 4.0 technology

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Have at least 5 years experiences
 • Conversational level in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 25-35, Good in English
 • Bachelor degree in Electrical, Electronics, ME, IE
 • 3-10 y exp in CQE: Customer Quality Engineer

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in QC/QA in Electronic Device
 • Effective Communication & High Integrity
 • Good Command of English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical / Mechanical.
 • At least 5 years of exp in Power Plant/ Biomass
 • Good command of English.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s any filed Male/Female
 • Computer Program
 • Good command in speaking & writing English

21-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering manager
 • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
 • Spring Manufacturing

20-Oct-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • New Product Introduction
 • Experience in HDD Manufacturing
 • HDD Supply Chain

20-Oct-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรับผิดชอบในงาน
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

19-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in any field
 • 0-2 years in factory, Electronic Field
 • Leadership Skill, English Language

19-Oct-18

 

Applied
 • ปวส. ,ป.ตรี สาขาไฟฟ้า
 • เครื่องกลไฟฟ้า
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า ,การติดตั้งไฟฟ้า

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปี
 • มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง

19-Oct-18

 

Applied
 • Establish and order critical spare (safety stock)
 • Bachelor’s degree in business or related field
 • Related work experience 0 – 3 years

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 year-experience in selling
 • own car and driving license
 • Excellent Thai/English communication

19-Oct-18

 

Applied
 • 5 years of experience in electrical system design
 • Bachelor of Engineering
 • Professional certificate is a must (ใบ กว)

19-Oct-18

 

Applied
 • 8 years of experience of QE & QS, automotive produ
 • Computer skill: Microsoft Office
 • Able to communicate in English

19-Oct-18

 

Applied
 • Technicain
 • 0- 5 year of work experience in IC Manufacturing
 • Understanding Computer Programming

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Engineering
 • Experience in Electronics manufacturing
 • Good command of written and spoken English

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintenance Supervisor
 • Maintenance Engineer
 • วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Age 26-32, Mechanical/Electrical,Electronics
 • 3-5 y exp in Maintenance Engineer, TS-16949
 • Good in Solid Work and Auto CAD, PLC

18-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • To control Nidec's supplier quality system
 • 0-2years experience in engineering or electronics

18-Oct-18

 

Applied
 • Design and develop software applications (PLC)
 • Automation Machines with PLC
 • Design and development of HMI / GUI application

18-Oct-18

 

Applied
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถปฎิบัติตามคำสั่งได้อย่างเคร่งครัด
 • ซ่อมระบบไฟทั่วไป

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Improve machine reliabillity
 • Certified vibration, ultrasonic, thermo-graphic
 • Bachelor degree in Mechanical or Electrical

18-Oct-18

 

Applied
 • จบ ปวส. - ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในด้านการจัดการวิศวกรรม
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหาร

18-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electronics
 • At least 1 year experience in EMS
 • Good in English skill.

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการในการซ่อมแซมเครื่อง Welding , Rivet ได้
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมแซมและออกแบบ Jig
 • สืื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้

18-Oct-18

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Troubleshoot & repair complex automated equipment
 • Bachelor’s degree in engineering, Mechanical
 • Minimum of 3 years of related experience directly

18-Oct-18

 

Applied
 • Experience: 3 years (minimum)
 • A good command of English is required
 • Bachelor/ Master Degree in Technical Field

18-Oct-18

 

Applied
 • Experience: 2-8 Years.
 • bachelor’s degree in engineering
 • Previous supervisor experience helpful

18-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering, Mechanical
 • 3 years of related experience working
 • Experience: 3 Years.

18-Oct-18

 

Applied
 • degree in Electronics, Mechanical or Refrigerated
 • Experiences in R&D, project management
 • knowledge of refrigeration theory and system

18-Oct-18

 

Applied
 • Engineer
 • Electrical, Chemical, IE
 • Mechanics, Electronics, Chem., IE

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

17-Oct-18

 

Applied
 • Monitor all operations that affect quality
 • Bachelor degree
 • Minimum of 15-20 years Automotive or Electronic

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Utilities, maintenance
 • Boiler, Air compressor
 • Work in Shift Pattern

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanical, Industrial Engineer
 • At least 2-3 years experienced welding inspection
 • Good understanding of ISO 9001 standard

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 3 mths, PVD, Med Insr, Dorm, Trans, OT
 • Big Group Company of Plastic & Fiber Manufacturing
 • At least 1 yrs. exp. in Plastic or Automotive

17-Oct-18

 

Applied
 • Degree in Electronics or Chemical Engineer
 • Minimum 5 years working experience
 • Background of IC or semiconductor is advantaged

17-Oct-18

 

Applied
 • Control Automation Engineer (PLC Program, Design
 • PLC Program, Design electrical,Motor Drive,Control
 • Electrical Engineering, Electrical Power,

17-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor’s or master degree in Engineering
 • 10 yrs of PCA and program management experience
 • Success records of process improvement projects

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Single Line Diagram Test
 • Electrical Drawing
 • Electrical Engineering

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanical /Electrical Engineer
 • QA/QC Engineer
 • Electronic Manufacturing

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Customer Audit Support, QAR Audit
 • CQE
 • Customer Quality Assurance

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผน ควบคุม และดูแลคุณภาพ งานต่อเติมหรือติดตั้ง
 • จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในสายงาน

17-Oct-18

 

Applied