• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • เขียน PLC ได้ , ออกแบบระบบไฟฟ้าได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านงานออกแบบและควบคุมก่อสร้าง
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Draftsman/ ช่างเขียนแบบ ด่วน !!

CM 7 Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการออกแบบ ถอดแบบและเขียนแบบ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา วิศวไฟฟ้า
 • เจ้าหน้าที่ทดสอบความต้านทานการเผาไหม้
 • ดูปริมาณก๊าซจากการเผาไหม้

24-Nov-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 21 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ดูแลรับผิดชอบดูงานไฟฟ้าในโรงงาน

24-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี.ขึ้นไป
 • มีทัศนคติด้านบวกกับงานขาย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Nov-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม สาขา ไฟฟ้า
 • มีความรู้ทางด้านก่รออกแบบและโครงสร้างสายไฟ
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

23-Nov-17

 

Applied
 • To be part of leading manufacturer
 • Very attractive remuneration package
 • To learn Japanese culture and how Japanese work

23-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Electrical Engineer

B.K.J ENGINEERING CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor's degree in Electrical Engineering
 • 3 years working experience
 • Good knowledge on Lean Manufacturing

23-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronics , U-Cell , production , supervise ,SPS
 • manufacturing , DVC productivity,electrical
 • quality, Lean , manufacturing,electronic

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ ออกแบบไฟฟ้าระบบไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในการขายงานรางและตู้สวิทซ์บอร์ด

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประเมินวัสดุโดยประมาณจากแบบร่าง
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิคส์

22-Nov-17

 

Applied
 • ออกแบบวงจรไฟฟ้าของตู้คอนโทรล
 • ประเมินวัสดุโดยประมาณจากแบบร่าง
 • สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้

22-Nov-17

 

Applied
 • ประเมินวัสดุโดยประมาณจากแบบร่าง
 • สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ไฟฟ้า

22-Nov-17

 

Applied
 • R&D
 • Power Supply Design
 • Power Converter Research

21-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electrical Engineer
 • 2-5 years’ experience in Electrical Control system
 • PLC Program

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work in long lasting history company
 • Fully utilize your skills and knowledge
 • Work in the company that have a good benefit

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการงานโครงการโดยรวมทั้งการจัดหาวัสดุ
 • บริหารจัดการกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ติดต่อประสานงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Method Engineer , improve manufacturing process
 • Lean manufacturing, production line,Electronics
 • Electronics , Electrical , VSM, Kaizen, SMED

21-Nov-17

 

Applied

Engineer Repair

Family Corporation Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับวุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

21-Nov-17

 

Applied

PROCESS IMPROVEMENT ENGINEER

Fischer & Partners Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s Degree in Engineering field
 • Check of production equipment on a regular base
 • Able to travel overseas.

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ม.3 , ม.6 , ปวช., ปวส. (หรือเทียบเท่า)
 • ลักษณะงาน : ทำงานเป็นกะ
 • Production Staff / ฝ่ายผลิต

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Petroleum Department
 • Technical, Maintenance, Engineering
 • Home appliances

20-Nov-17

 

Applied

Maintenance/ ช่างซ่อมบำรุง

Family Corporation Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับวุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

19-Nov-17

 

Applied
 • Degree or Master Degree in Electrical
 • Support machine & process improvements
 • Fresh Graduated or having experiences > 3 years

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล