• ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า / อุตสาหกา
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • ความรู้การใช้งาน MS Office ในระดับดี

13-Dec-18

 

Applied
 • ปวส/ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสานงานกับฝ่ายผลิตในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ
 • จัดทำแผนงานในการซ่อมบำรุงร่วมกับหน่วยงาน PM

12-Dec-18

 

Applied
 • ปวส/ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • เข้ากะ ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

11-Dec-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาไฟฟ้ อิเล็กทรอนิกส์
 • ดูและระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดภายในฟาร์ม
 • มีประสบการณ์การในสายงานช่าง

11-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • degree in Electronics, Mechanical or Refrigerated
 • Experiences in R&D, project management
 • knowledge of refrigeration theory and system

10-Dec-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์

10-Dec-18

 

Applied
 • BONUS 2017 5 + 23,000 (depend on profits)
 • Commuter BUS (For Chief Position Up)
 • Provident Fund

07-Dec-18

 

Applied