• ติดตั้งแผงsolar cell Alternative energy
  • วิศวกรไฟฟ้า electrical engineer solar power
  • วิศวกรเครื่องกลพลังงาน เดินทางต่างจังหวัด SCADA

07-Nov-19

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โทรคมนาคม
  • สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสารโทรคม
  • RF - Optical

06-Nov-19

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่