ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางบัวทอง
  • ซ่อมบำรุงแก้ไขเครื่องจักร กรณีเสียหาย
  • วุฒิ ปวช.-ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง
  • ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าครองชีพ และเบี้ยขยัน
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า อะไหล่
  • มีความรู้ในเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและอะไหล่เครื่องจักร
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • เพศชาย อายุ 28 - 40 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า เครื่องกล