• วุฒิปริญาตรี – โท
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • มีประสบการณ์การขายสินค้าอุตสาหกรรม 0 – 2 ปี

19-Oct-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Engineering Manager

Narai Property Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,ไฟฟ้า,อิเล็คฯ
 • มีความรู้ในระบบวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร
 • มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการ

19-Oct-18

 

Applied

Maintenance Assistant Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มาสายโรงงาน เครื่องดื่ม
 • ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • สามารถใช้ programmable logic controller (PLC) ได้
 • ทำงานวันจันทร์ - เสาร์

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญาตรี – โท
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • มีประสบการณ์การขายสินค้าอุตสาหกรรม 0 – 2 ปี

15-Oct-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่