• จบป.ตรีสาขาอิเล็กทรอนิกส์, ชีวเวช, การแพทย์, วิทย์
  • มีมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
  • สามารถเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศได้

14-Jul-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี สาขาการอิเล็กทรอนิก
  • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

11-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Diploma/Certificate in Engineering
  • At least 5 years on site engineering experience
  • Good communication in English

11-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่