• เพศชาย / มีไหวพริบ ทักษะในการพูด และประสานงาน
  • ปริญญาตรีสาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า,เครื่องมือวัด
  • สามารถขับรถยนต์ได้ มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์

19-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล