• วุฒิการศึกษา ปวช-ป.ตรี สาขาไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ในสายงาน
 • บำรุงรักษา ซ่อมแซม

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • สวัสดิการดี
 • งานท้าทายความสามารถ

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี สาขาการอิเล็กทรอนิก
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work exp. in an accounting field
 • Skills in PLC programming is preferred
 • Bachelor's Degree or higher in Mechatronic

17-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
 • New Graduate Welcome
 • Engineer

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ปลูกต้นไม้ เพาะพันธุ์ไ ม้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป
 • จบสาขาวิชาไฟฟ้า หรือช่างกล
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐานได้

16-Jul-18

 

Applied