ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 181 ตำแหน่งงาน
  TC RENEWABLE ENERGY CO., LTD.'s logo
  ห้วยขวาง
  • ใช้โปรแกรม PVsyst, AUTO CAD
  • ปริญญาตรี วิศกรรรมไฟฟ้า
  • หญิง/ชาย
  Tractus (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Tractus (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Strong English speaking and writing
  • Ability to travel internationally up to 25%
  • Experiences 7 years or more
  Gulf Energy Development Public Company Limited's banner
  Gulf Energy Development Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • To join of the leading power & utilities producer
  • To be a part of FAST-GROWING company
  • Development programs & career opportunities
  Alstom's banner
  Alstom's logo
  คลองเตย
  • Robotic / electrical circuit / Mechatronic design
  • English skill
  • Knowledge of EMC Engineer is advantage
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า หรือ สูงกว่า
  • มีความรู้ พื้นฐานของระบบไฟฟ้ากําลังในอาคารสูง
  • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
  American Embassy Bangkok's banner
  American Embassy Bangkok's logo
  ปทุมวัน
  • University degree in electrical engineering
  • 5 years of experience in electrical engineering
  • TOEIC score of at least 855
  AI and Robotics Ventures Co., Ltd.'s banner
  AI and Robotics Ventures Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Electrical components on robots
  • power management, motor driver, RF module
  • Design electronic circuit
  NES Fircroft (Thailand) Ltd.'s banner
  NES Fircroft (Thailand) Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • EHV Substation, rail experience is advantageous
  • Electrical Engineering Management
  • 10+ years of experience in the field
  ถัด ไป