ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-22 จาก 22 ตำแหน่งงาน
  Thai Taiyo Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความมุ่งมั่น ขยัน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  Solar D Corporation Co., Ltd.'s banner
  Solar D Corporation Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ความรู้ประสบการณ์ด้านพลังงานการติดตั้้งแผงโซลาร์
  • ต่อยอดและหาลูกค้าได้นอกเหนือจากธุรกิจประจำ