• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุง (PM)
 • มีความภาวะการเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lead quality improvement activities in East Asia.
 • Lead disciplined process application.
 • Product Development Projects

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA. in Electronics engineer or related field
 • 3 years experience in QA , ISO system or related
 • Fair command in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Product Specialist
 • R&D
 • Good Command in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electrical Engineering
 • Indoor Sales Engineer
 • Good communication skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Solar, Solar Technical, Solar Inverters
 • Electrical Engineer, Engineer, power electronics
 • Technician, service technicians, service

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree of Engineering
 • Good knowledge/skill in PCB design
 • Good command in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • วิศวกรออกแบบ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mechanical or Electrical Engineer Degree
 • Good Command in English
 • experience in technical service/support

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/ Female, Age not over 25 years old
 • Engineering Degree in Mechatronics, Electrical
 • Fresh graduate students are welcome!

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • Electrical Engineer for Substation
 • HV / MV power station (equipments and systems)
 • Project management and coordination

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experienced in piping maintenance
 • Background Food or Chemical industry preferred
 • Able to communicate English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Very good communication skill in English
 • Experiences in Lifetest Engineering
 • Good organizational skills

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New graduates are encouraged to apply
 • Have a good attitude and service mind
 • At least basic English skills are required

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software Verification Engineer, Computer Science
 • Software design and Tester , System Analyst
 • Good command of English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Test Engineer : Electrical/ Electronics Engineer
 • 1 year working in Electronic Industrial,R&D or EMC
 • Work at RAMA 3(Lab Center of SGS Thailand)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male with Thai nationality, age over 28 years
 • Degree in Facilities Management, Electrical
 • 5 years of experience in Facility management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead projects and manage activities
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • 3 years in the Robotics/ automation industry

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age between 24-35 yrs | PLC, SCADA, Monitoring
 • Electrical, Electronics, Control, Mechatronic
 • HMI, Sensor, robot, vision, English, own car

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Electronic Engineering
 • Experience in PCB design
 • Experience in Electronic circuit design

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 1-2 years of working experience
 • Good command of English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง,พลังงาน
 • มีความอดทน ต้องการเรียนรู้และรับแรงกดดันได้
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง,พลังงาน
 • มีความอดทน ต้องการเรียนรู้และรับแรงกดดันได้
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปวส สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Technical Support Engineer
 • HVAC Background
 • 3 years experience

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Mechatronics Machinery Electronic engineer
 • Food Machine
 • Project Management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์/
 • สามารถแก้ไขและซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และมือถือ
 • สามารถติดตั้งProgram computer windows, office

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ศึกษาหาเทคโนโลยีและ Business Model ใหม่ๆ
 • เคราะห์ความเป็นไปได้ด้านเทคนิคในการลงทุนของ ปตท.
 • ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจไฟฟ้า

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineering
 • Work exp, 5 years, in data center in sales
 • Skills in designing solutions with engineers

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ศึกษารูปแบบของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ
 • ดำเนินการพัฒนาโครงการยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่ ปตท.
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความใฝ่รู้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศึกษาหาเทคโนโลยีและ Business Model ใหม่ๆ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , แมคคาโทรนิก
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 2-3 ปี ด้านการออกแบบวงจร
 • สามารถใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 2 Mths,Med Ins, Pvd F, Transport, OT Pay
 • Global Building Automation Equipment Coordinator
 • JLPT N3 Up / Engineering Background / Fresh is ok

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA or equivalent vocational qualification
 • Previous related experience in construction
 • Cost studies and evaluations from concept design

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ปวส.หรือป.ตรี สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิค หรือสาขาอื่นๆ
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และ มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง
 • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิคส์/เครื่องกล
 • มีรถยนต์ และ ใบขับขี่รถยนต์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Response for all Procurement activities
 • Prepare and manage Kick-Off Meeting
 • Conduct vendor survey and vendor assessment

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Railway E&M Interface Engineer

AMR Asia Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Internal subsystem E&M Interface and integrate
 • BA of Electrical, Electronics or related fields
 • Minimum 5 years experiences

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Generate design and detailed engineering
 • Knowledge of 2D drafting and 3D modelling tools
 • 1-3 years of experience relay protection

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • EMC standards / Electrical/ Electronics Engineer
 • 5 years in Testing Electronic Machine
 • Work at RAMA 3

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Patent agent Patent lawyer Patent engineer
 • Inventions, Matter
 • Specifications

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electrical, Electronics
 • 0-2 year experiences in related fields
 • Analytical thinking, proactive working style

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good attitude to work&willing to learn new things.
 • Possess can-do attitude.
 • Sharp analytical and problem-solving skills.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.สาขาก่อสร้าง , โยธา , เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 0-5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Service Sales and Process Automation and customers
 • Service Agreements, process control, automation
 • Instrumentation, Industry process, Sale,DCS

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Benefits ตามกระทรวงแรงงาน
 • จบสาขาไฟฟ้า วุฒิขั้นต่ำ ปวช.
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree of Engineering
 • Good knowledge/skill in PCB design
 • Good command in English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Promote FASTSERVE AGV to Thai industrial market
 • Bachelor degree in mechanical/mechatronics
 • 2 years experience in sales function of automation

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare cost estimation and quotation
 • After sales service control
 • Good command in English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied