• ดูแลรับผิดชอบงานช่างทั่วไป
  • มีทักษะความรู้ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกล
  • อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ

15-Jan-18

 

Applied
  • มีความรู้ความสามารถในงานช่างไฟฟ้า
  • สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรได้
  • สามารถติดต่อประสานงานกับส่วนต่าง ๆ

12-Jan-18

 

Applied
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในสายงาน มีความขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล