• ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิค/โทรคมนาคม
 • มีประสบการณ์และความรู้ สามารถด้าน Networking
 • วางแผนงานและจัดทำ BOQ ระบบกล้องวงจรปิด

15-Jan-18

 

Applied
 • ติดตั้ง-ซ่อม ระบบกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอก
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้า และระบบคอมพิวเตอร์

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineer
 • Participate in prospective customer meetings
 • Able to work under pressure

12-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Engineer
 • Participate in prospective customer meetings
 • Good communication and presentation skills

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล