ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Hana Microelectronics Public Co.,Ltd. (Lamphun Plant)'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Hana Microelectronics Public Co.,Ltd. (Lamphun Plant)'s โลโก้ของ

  Test Engineer

  Hana Microelectronics Public Co.,Ltd. (Lamphun Plant)
  ลำพูน
  • B.Eng in Electronics,Telecommunication
  • Can communicate in English.
  • Able to work in Lamphun province.
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)