ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 3 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 3 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Fabrinet Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Fabrinet Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  คลองหลวง
  • 5+ years of experience working in SMT or PCBA
  • Building surface mount electronics assemblies
  • Debug and test on customer software's
  Fabrinet Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Fabrinet Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  คลองหลวง
  • 5+ years of experience working in SMT or PCBA
  • Building surface mount electronics assemblies
  • Debug and test on customer software's
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)