• ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูงและงานก่อสร้างขนาดใหญ่
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ทำงานก่อสร้าง มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี

15-Oct-18

 

Applied

QS Manager

Narai Property Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • Cost Control
 • ปริญญาตรี หรือ โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารฝ่าย QS

11-Oct-18

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 1-5 ปี ขึ้นไป

10-Oct-18

 

Applied
 • จบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีความอดทนสูง ทนแรงกดดันได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD , MS office ได้

10-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่