• วางแผนและบริหารงานผลิต รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรขึ้น

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล