Project Engineer

Thaiyont Ltd., Part.

อุบลราชธานี

  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาเทคโนคอมพิวเตอร์,วิศวคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล