Project Engineer

OPHAPHUM CO., LTD.

สุราษฎร์ธานี

  • จบวุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
  • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปี
  • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน auto cad ได้

16-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล