ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  สุราษฎร์ธานี
  • วิเคราะห์และกระบวนการการผลิตโรงงานยางพารา
  • จัดทำโครงการลดพลังงานไฟฟ้า หาแหล่งพลังงานใหม่ทดแทน
  • นำเสนอโครงการลดต้นทุนด้านการผลิต และการซ่อมบำรุง