• วุฒิ ปริญญาตรี/วิศวกรรมโยธา
  • สามารถถอดแบบประมาณราคาได้
  • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Oversee in Design FAT/ TEST/ Implement, Site work
  • Bachelor or higher in related field, Good in Eng.
  • 7-10 years experience in EPC, Food, Construtions

10-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่