• วางแผนความคุมงาน
  • เร่งรัดงานให้เสร็จตามแผนที่วางไว้
  • จัดทำ Action Plan กรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผนงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล