ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 126 ตำแหน่งงาน
  GR TECH (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  GR TECH (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  บางกะปิTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์บริหารโครงการแบบ multi-task
  • ประสบการณ์งานติดตั้งเครื่องจักรหรืองานระบบ
  • ทักษะการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบที่ดี
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s banner
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • วิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา
  • ประสบการณ์ในการถอดแบบประมาณราคา การประมาณราคา
  • ชำนาญในการใช้โปรแกรม Auto Cad และ Excel
  PASONA RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  PASONA RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  ลาดพร้าวTHB 25K - 44,999 /เดือน
  • Fleet card 6,500 THB
  • 3 ปีในตำแหน่ง project engineer
  • ขอผู้ที่สามารถทำงานในวันเสาร์ได้
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 70K - 119,999 /เดือน
  • Project Manager
  • Good Career Path
  • Well known Real Estate Company
  GREENERGY (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  ห้วยขวาง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ AutoCAD Microsoft Project ได้
  • ควบคุมการออกแบบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้
  • บริหารจัดการโครงการทั้งในส่วนของCost, Man Powerฯลฯ
  Black & Veatch (Thailand) Ltd.'s banner
  Black & Veatch (Thailand) Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • Experience utility Solar Power Plant/Wing farm
  • Project management and delivery
  • service mind with a positive attitude
  CUEL Limited's banner
  CUEL Limited's logo
  จตุจักร
  • Steel fabrication business for oil & gas industry
  • Monitor, control, report cost of assigned project
  • 5 days working week
  AESTIMA ASSET COMPANY LIMITED's banner
  AESTIMA ASSET COMPANY LIMITED's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • บริหารต้นทุนโครงการ/ บริหารงานสำนักงาน
  • กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำตามขอบเขตงาน
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Auto CAD ได้ดี
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s banner
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • วิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา
  • งานถอดแบบประมาณราคา การประมาณราคา
  • ชำนาญในการใช้โปรแกรม Auto Cad และ Excel
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • จบไฟฟ้า อิเลกโทรนิส์ แมคคราโทนิกส์
  • ประสบการณ์ทำงาน ขั้นต่ำ 1 ปี
  • ต้องมีความรู้ด้าน PLC
  CBRE (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  CBRE (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Manages all facets of project management
  • Deliver contractual commitments
  • Complete Principal Contracting works on time
  ถัด ไป