• วุฒิ ปริญญาตรี/วิศวกรรมโยธา
 • สามารถถอดแบบประมาณราคาได้
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิศวกรประจำโครงการ
 • Site engineer
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5-10 ปี

13-Jul-18

 

Applied
 • Instrumentation Engineer
 • Electrical Engineer
 • Power plants

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Be good at communication & co-ordination
 • Able to traveling both up country and abroad
 • Own car and driving license

13-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5-10 ปี

11-Jul-18

 

Applied
 • Oversee in Design FAT/ TEST/ Implement, Site work
 • Bachelor or higher in related field, Good in Eng.
 • 7-10 years experience in EPC, Food, Construtions

10-Jul-18

 

Applied