• วิศวกรประจำโครงการเวียงบัวแมนชั่น
 • ปริญญาตรี
 • สามารถแก้ปัญหาหน้างานได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ก่อสร้าง / โยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ทำงานเป็นทีม

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถควบคุมงานได้ดี
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง

18-Nov-17

 

Applied
 • วางแผนและบริหารงานผลิต รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรขึ้น

17-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electronics and Mechanical
 • Min2-5 ys in electronics manufacturing experience
 • work in Lamphun

16-Nov-17

 

Applied
 • ดูแล ตรวจสอบ งานก่อสร้างของกิจการบ้านจัดสรร
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง
 • มีใบ กว. ประกอบวิชาชีพ

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ปวส. สาขาอิเลคทรอนิกส์,เทคนิคการผลิต,ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

14-Nov-17

 

Applied
 • วิศวกรประจำโครงการเวียงบัวแมนชั่น
 • ปริญญาตรี
 • สามารถแก้ปัญหาหน้างานได้

12-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล