• FTTH Project Designer
 • Work in Chiangmai/ Nakornpathom
 • English/ Chinese Speaking

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • FTTH Project Control Manager
 • Work in Chiangmai/ Nakornpathom
 • English/ Chinese Speaking

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • FTTH Project Supervisor
 • English/ Chinese Speaking
 • Chiangmai/ Nakornpathom

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการก่อสร้าง และบริหารงานก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวโยธา
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • FTTH Project Manager in Chiangmai/ Nakornpathom
 • English/ Chinese speaking
 • Follow the other tasks assigned by PM/RPM.

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Electronics and Mechanical
 • Min2-5 ys in electronics manufacturing experience
 • work in Lamphun

15-Mar-18

 

Applied
 • เวลาทำงาน 09.00- 18.00 น.
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • ออกต่างจังหวัดได้

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล