ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 1 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 1 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Sarawutkarnchang(2000) Part., Ltd.'s โลโก้ของ

  Safety officer/จป.วิชาชีพ

  Sarawutkarnchang(2000) Part., Ltd.
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือTHB 20K - 35K /เดือน
  • ปริญญาตรี/โท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยันและอดทน
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)